هشدار جدی به مالكان كاميون‌های فرسوده

اخيراً گزارش شده است كه افرادي فرصت‌طلب و سودجو قصد فريب مالكان كاميونهاي فرسوده را داشته و اقدام به انعقاد قرارداد یا دريافت پول از آنها مي‌نمايند. بنابراين به نكات زير دقت فرمایید.

1-    مالكين محترم كاميونهاي فرسوده بايد ابتدا به سايت نوسازي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي به آدرس http://rpf.rmto.ir در بخش استعلام ناوگان مشمول طرح مراجعه نمايند تا از شمول نوسازي كاميون فرسوده خود اطمينان حاصل نمايند و اكيداً توصيه مي‌شود بخش سئوالات متداول موجود در سایت را با دقت مطالعه نمايند.

2-    مالكان كاميونهاي فرسوده بايد از طريق واردكنندگان معتبر نسبت به جايگزيني كاميون فرسوده خود با كاميون وارداتي اقدام نمايند و قبل از هر گونه اقدامي از ورود و اصالت كاميون وارداتي به گمرك ايران اطمينان حاصل نموده باشند. بر اين اساس فهرست واردكنندگان و انواع كاميونهاي وارداتي پس از ورود به گمرك كشور در سايت نوسازي ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي بهنگام مي‌گردد تا متقاضيان بتوانند با در دست داشتن اطلاعلاتي نظير شماره کوتاژ گمرکی، کد شناسه (VIN)، شماره شاسی و شماره موتور کامیون وارداتی و كنترل آنها تصميمات مناسب را در انعقاد قرارداد با واردكنندگان اتخاذ نمايند.

3-    هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند نمايندگي یک یا تعدادي از مالكين را براي جايگزيني كاميونهاي فرسوده با كاميون وارداتي به عهده داشته باشد. بنابراين از امضاي هرگونه موافقتنامه، وكالتنامه و يا سندي كه حاكي از اعطاي نمايندگي به ديگران باشد، جداً خودداري نماييد.

 

توجه: از كليه رانندگان، مالكان و ديگر دست‌اندركاران حمل‌ونقل تقاضا مي‌گردد در صورت مشاهده يا مواجهه با افرادي كه تحت هر عنواني بدون در اختیار قرار دادن همزمان مشخصات خود يا كاميونهاي وارداتي نسبت به انعقاد قرارداد يا جمع‌آوري مبالغي تحت عنوان جايگزيني كاميونهاي فرسوده مي‌نمايند، مراتب را با ذكر دقيق محل و نام فرد خاطي به نهادهاي نظارتي اطلاع دهند.