ثبت‌نام از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺎري ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ

سه شنبه، 6 خرداد 1399

ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي در راﺳﺘﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎري ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزي و  براساس ماده (30) قانون  اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ  1399/03/03  از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺎري ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ در آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد(www.rmto.ir)  ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ثبت‌نام ﺑﻌﻤﻞ آورد.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن زﯾﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

  • ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ
  • ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ داراي ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي
  • ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي وارد ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن های سنگین دارای مجوز از وزارت صمت
  • ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ واردات.
نظرات (14)
نظرات
1399/03/06 06:45 ب.ظ
مشمول طرح

سلام من هم ی ماک دارم که مشمول طرح شدم،ولی چطور باید ثبت نام کنیم

1399/03/06 08:01 ب.ظ
مشمول یا غیر مشمول

با سلام مدل ماشینم ۱۹۷۵ میباشد تو سایت راهداری VIN ماشینمو چند بار زدم میگه خودروی شما مشمول این طرح نمی باشد در صورتی که نوشته خودروهای بالای ۴۰سال.
ماشینم از لحاظ مدارک(بیمه ، معاینه فنی، کارکرد بارنامه و ...) تکمیل میباشد. لطفا راهنمایی کنید اگه سرکاری نیست.!!!

1399/03/06 08:01 ب.ظ
مشمول یا غیر مشمول

با سلام مدل ماشینم ۱۹۷۵ میباشد تو سایت راهداری VIN ماشینمو چند بار زدم میگه خودروی شما مشمول این طرح نمی باشد در صورتی که نوشته خودروهای بالای ۴۰سال.
ماشینم از لحاظ مدارک(بیمه ، معاینه فنی، کارکرد بارنامه و ...) تکمیل میباشد. لطفا راهنمایی کنید اگه سرکاری نیست.!!!

1399/03/06 11:43 ب.ظ
لینک خراب

هنگام ارتباط با سامانه ثبت احوال خطایی رخ داد، لطفا مجددا اقدام نمایید

از صبح هزار بار زدم اینو میده درستش کنین لطفا

1399/03/06 11:46 ب.ظ
مهمان

سلام من راننده هستم ماک ۱۹۷۴ دارم شامل طرح شدم ولی ثبت نام تکمیل نمیشه لطفا راهنمایی کنید.ممنون

1399/03/07 10:38 ق.ظ
سلام کشنده فرسوده دارم برا طرح نوسازی

من ماشین 1977 دارم میزنم میگه مشمول طرح نمی‌شوی همه مدارک را دارم ممنون میشوم از راهنمای

1399/03/07 03:26 ب.ظ
عدم ثبت نام و استعلام کدملی مالک

من کدملی و تاریخ تولد را وارد میکنم ولی پیغام میاد که در هنگام استعلام از ثبت احوال با مشکل مواجه شدیم

1399/03/07 06:52 ب.ظ
سلام

سلام بنده یه بنز مدل ۱۳۵۳ شراکتی دارم وین رو زدم میگه شامل میشی ولی هرچه میزنم خطای ثبت احوال میزنه لطفا راهنمایی کنید ممنون

1399/03/13 11:52 ب.ظ
گران کردن گازاییل

گران کنید به فکر ما هم نباشید, تشکر و سپاس فراوان

1399/03/14 12:30 ب.ظ
شمامالک کامیون فرسوده نمیباشید

سلام بنده کامیون فرسوده دارم وی آی ان هم میزنم شامل طرح میَم ولی موقع ثبت نام فقط پیامی میاد که مینویسه شما مالک کامیون فرسوده نمیباشید.البته پلاک به ناممه ولی سند قطعی به نام کسی دیگس که وکالت فروش ازش دارم اونم پارسال زده به نامم

1399/03/14 07:22 ب.ظ
بعد از دریافت کد رهگیری تو سایت شناسایی

سلام من تو سایت شناسایی ناوگان ثبت‌نام کردم و کد رهگیری گرفتم  حالا باید چکار کنیم

1399/03/14 07:49 ب.ظ
محسن محمدی

سلام بنده یه ماک دارم مدل ۱۳۵۵ و زمانی که وارد سایت شدم و کد ملیم وارد کردم جواب میاد که صاحب کد ملی فوت کرده .خواهشن راهنماییم کنید .ممنون

1399/03/15 02:58 ب.ظ
فروش

پس از واردات میشه ماشین رو فروخت؟
لطفا یک نفر به سوالات من و دوستان جواب بدهد
ممنون

1399/03/16 10:37 ق.ظ
دریافت مبلغ

این طرح فقط نوسازی است یا می توان عوض کامیون هزینه ی آن را دریافت کرد؟؟