خبرخوان

‌اخبار

و اسقاط متناظر آن در سامانه rpf (واردکنندگان کامیونهای زیر سه سال ساخت از محل بند ث ماده 30)

انتقال کامیونهای فرسوده چهارشنبه، 9 شهریور 1401
انتقال کامیونهای فرسوده اسقاط شده برای طرح واردات کامیونهای زیر سه سال ساخت به صفحات واردکنندگان

اعلام ارزش كاميونهاي كشنده وارداتي مدلهاي 2017 الي 2022

نامه دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست شرکتهای عرضه کننده خودروهای تجاری (کامیون و کشنده) دارای تائیدیه خدمات پس از فروش

تعهدنامه رسمي واردكننده و مالك كاميون وارداتي

اطلاعيه مهم در خصوص فرآيند واردات كاميون‌هاي زير سه (3) سال ساخت

كليه واردكنندگان كاميون‌هاي زير سه (3) سال ساخت از محل بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مكلف به اجراي مفاد نامه شماره 10029/230/ص مورخ 13/09/1400 (ثبتي 138145) (موجود در سامانه RPF ) معاون محترم درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور می باشند وهیچگونه وجهی مازاد بر مفاد اعلامی بابت مالیات بر ارزش افزوده چه به صورت نقد و چه غیر نقد، اخذ ننمایند. قرارگرفتن این نامه در سایت RPF به منزله ابلاغ به واردکنندگان می باشد.

نامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات بر ارزش افزوده

نامه دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تائیدیه خدمات پس از فروش شرکت توسعه صادرات ارگ پارس برای خودروهای تجاری (کامیون و کشنده) با برند داف

نامه دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران به ناظران، مدیران کل و معاونین امور گمرکی گمرکات اجرایی در خصوص مشکلات مربوط به ترخیص کامیونهای زیر سه (3) سال ساخت از محل بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور