خبرخوان

‌اخبار

معاون وزير راه و شهرسازي در نشست هم انديشي بانمايندگان تشکلهای صنفی حمل و نقل و خودرو سازان اعلام كرد در نوسازي ناوگان باري استفاده حداکثری از توان خودرو سازان داخلي توامان با واردات کامیون مد نظر است

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وارادت اتوبوس فرسوده از اروپا را تکذیب کرد و از آغاز نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و صدور مجوز واردات كاميون هاي زير سه سال ساخت ، تا یک ماه آینده خبر داد.