خبرخوان

‌اخبار

اعلام ارزش كاميونهاي كشنده وارداتي مدلهاي 2017 الي 2022

نامه دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست شرکتهای عرضه کننده خودروهای تجاری (کامیون و کشنده) دارای تائیدیه خدمات پس از فروش

تعهدنامه رسمي واردكننده و مالك كاميون وارداتي

اطلاعيه مهم در خصوص فرآيند واردات كاميون‌هاي زير سه (3) سال ساخت

كليه واردكنندگان كاميون‌هاي زير سه (3) سال ساخت از محل بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مكلف به اجراي مفاد نامه شماره 10029/230/ص مورخ 13/09/1400 (ثبتي 138145) (موجود در سامانه RPF ) معاون محترم درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور می باشند وهیچگونه وجهی مازاد بر مفاد اعلامی بابت مالیات بر ارزش افزوده چه به صورت نقد و چه غیر نقد، اخذ ننمایند. قرارگرفتن این نامه در سایت RPF به منزله ابلاغ به واردکنندگان می باشد.

نامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات بر ارزش افزوده

نامه دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تائیدیه خدمات پس از فروش شرکت توسعه صادرات ارگ پارس برای خودروهای تجاری (کامیون و کشنده) با برند داف

نامه دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران به ناظران، مدیران کل و معاونین امور گمرکی گمرکات اجرایی در خصوص مشکلات مربوط به ترخیص کامیونهای زیر سه (3) سال ساخت از محل بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

نامه دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فهرست شرکتهای عرضه کننده خودروهای تجاری (کامیون و کشنده) دارای تائیدیه خدمات پس از فروش

1- سقف تعداد كاميون‌هاي وارداتي براي ثبت‌نام اشخاص حقيقي در طرح كاميون‌هاي زير 3 سال ساخت از تاريخ ابلاغ (18-08-1400)، بیست (20) دستگاه تعيين و در صورت تائيد عملكرد شخص توسط سازمان، اين عدد يك بار قابل افزايش خواهد بود. درخواستهايي كه قبل از اين تاريخ در دبيرخانه سازمان ثبت شده‌اند، مشمول اين حكم نبوده و طبق روال نسبت به تقاضاي ايشان اقدام مي‌گردد. 2- از تاریخ 15/09/1400 شركت‌هاي حمل و نقل (گروه 2) می بایست بنا به درخواست طرف قرارداد خود، صد درصد از مالکیت کامیون را بنام ایشان منتقل و یا به نام وی شناسنامه مالکیت صادر نمایند، در این صورت مشابه گروه 3 مشمول پرداخت ضمانتنامه بانکی می‌گردند. مبلغ ضمانت نامه مذکور پنج درصد (5%) تعیین می گردد. چنانچه صد درصد مالکیت وسيله نقليه مطابق ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل به نام شرکت باشد، مشمول ارائه ضمانتنامه مذکور نمی باشد. چنانچه تا قبل از تاريخ فوق، شماره گذاری صورت گرفته باشد، بنا به درخواست مالک، شرکت می بایست طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انتقال قدرالسهم شرکت به صاحب سایر سهم مالکیت اقدام نمایند. بدیهی است که بنا به اعلام و ارائه مستندات توسط شركت به سازمان، نامه شماره‌گذاري به پليس ارسال مي‌گردد و براي كاميون‌هايي كه قبلاً براي شماره‌گذاري به ناجا معرفي شده‌اند و تاكنون پلاك نشده‌اند، بنا به درخواست مكتوب شركت، نامه اصلاحيه بر اساس شرایط ذکر شده ارسال مي‌گردد.