انجام فرآيند واردات كاميون‌هاي زير سه (3) سال ساخت بصوت سيستمي

يكشنبه، 17 مرداد 1400

فرآيند اجرايي طرح واردات كاميون‌هاي زير سه(3) سال ساخت از محل بند(ث) ماده(30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، كه در سامانه rpf.rmto.ir نيز درج شده، بصورت سيستمي و از طريق سامانه‌هاي جامع تجارت و نوسازي (rpf) انجام مي‌شود. بر اين اساس، نيازي به مراجعه حضوري افراد به اين سازمان نبوده و به كليه امور بصورت مكانيزه و بر اساس اولويت ثبت نامه در دبيرخانه سازمان رسيدگي مي‌شود.