الزام اخذ تاييديه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي براي واردكنندگان ناوگان باري در سال 2021

سه شنبه، 7 بهمن 1399

اطلاعيه براي واردات كاميون‌هاي زير سه (3) سال ساخت از محل بند(ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

كليه واردكنندگاني كه طي سال ميلادي 2021، درصدد انجام فرآيند واردات کامیون های زیرسه (3) سال ساخت می‌باشند، موظفند قبل از خرید کامیون و وارد نمودن كاميون‌هاي خود به مرز، حتما تائيديه اوليه مبني بر احراز شرایط واردات كاميون‌ را از اين سازمان اخذ نمايند. بدیهی است ورود کامیون به مرز بدون داشتن تاییدیه اولیه منجر به عدم صدور مجوز واردات از طرف این سازمان می باشد.