هشدار جدی به مالكان كاميون‌های فرسوده

استعلام ناوگان فرسوده مشمول طرح

لطفا شماره وی‌آی‌ان کامیون اسقاطی را وارد کنید.
استعلام سن و ظرفیت ناوگان

استعلام وضعیت اسقاط

استعلام معاینه فنی

استعلام وضعیت استفاده از ناوگان در سایر طرح‌های نوسازی

مراحل ثبت درخواست

مراحل از ثبت‌نام تا ترخیص کامیون

۱

ثبت نام

۲

درخواست ثبت سفارش

۳

تایید سفارش

۴

واردات

5

ترخیص کامیون

6

شماره گذاری

‌اخبار

نامه سازمان ملي استاندارد مبني بر اعلام ليست كاميونهاي وارداتي زير سه (3) سال ساخت داراي تائيديه اوليه از آن سازمان

نامه دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد مبني بر اعلام ليست كاميونهاي وارداتي زير سه (3) سال ساخت موضوع بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه تائيديه اوليه از آن سازمان اخذ نموده اند. به استناد اين نامه، علاوه بر كاميون با برند و مدلهاي تائيد شده قبلي، كاميونهاي رنو T520 نيز تائيديه اوليه از اين سازمان اخذ نموده است.