هشدار جدی به مالكان كاميون‌های فرسوده

استعلام ناوگان فرسوده مشمول طرح

لطفا شماره وی‌آی‌ان کامیون اسقاطی را وارد کنید.
استعلام سن و ظرفیت ناوگان

استعلام وضعیت اسقاط

استعلام معاینه فنی

استعلام وضعیت استفاده از ناوگان در سایر طرح‌های نوسازی

مراحل ثبت درخواست

مراحل از ثبت‌نام تا ترخیص کامیون

۱

ثبت نام

۲

درخواست ثبت سفارش

۳

تایید سفارش

۴

واردات

5

ترخیص کامیون

6

شماره گذاری

‌اخبار

اطلاعیه درخصوص تعداد و ظرفیت کامیون های اسقاطی بند ث ماده 30 قانون احكام دایمی

طبق مقررات قانوني، هر واردكننده از لحاظ تعداد بايد حداقل به تعداد كاميون وارداتي و از نظر ظرفيت بايد به ميزان حداكثر 3 تن كمتر از ظرفيت كاميون‌هاي وارداتي (به ازاي هر كاميون) كاميون اسقاط نمايد. مثلاً اگر واردكننده‌اي 10 دستگاه كاميون با ظرفيت مجموع 440 تن وارد نمود، بايد حداقل 10 دستگاه كاميون با ظرفيت حداقل 410 تن اسقاط نمايد. ضمناً اگر ظرفيت 10 دستگاه كاميون اسقاطي 410 تن نبود، مي‌بايست با اسقاط يك يا چند كاميون ديگر با ظرفيت بالاي 15 تن اين ظرفيت را تكميل نمايد.

الزام اخذ تاييديه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي براي واردكنندگان ناوگان باري در سال 2021

كليه واردكنندگاني كه طي سال ميلادي 2021، درصدد انجام فرآيند واردات کامیون های زیرسه (3) سال ساخت می‌باشند، موظفند قبل از خرید کامیون و وارد نمودن كاميون‌هاي خود به مرز، حتما تائيديه اوليه مبني بر احراز شرایط واردات كاميون‌ را از اين سازمان اخذ نمايند. بدیهی است ورود کامیون به مرز بدون داشتن تاییدیه اولیه منجر به عدم صدور مجوز واردات از طرف این سازمان می باشد.